Produktlista

Kemiska tester

Alcohol by Volume (ABV) [inkluderar också resultat på densitet, stamvörtsstyrkan, och energiinnehåll]

dO2

pH

Mikobiologiska tester

HLP-odling

LMDA-odling

WLN-odling

Jäst: cellantal och livskraft