Om BeerLab

BeerLab startades av Nan Albertson 2017. Nan har disputerat i mikrobiologi och forskat i både Sverige och USA. Efter 20 års arbete på AstraZeneca har Nan äntligen kombinerat sina intressen för öl och naturvetenskap.

Nan är medlem i  American Society of Brewing Chemists (ASBC), och Master Brewers Association of the Americas (MBAA). Dessutom är Nan med i 500 Women Scientists, Göteborg chapter.

This website uses third-party cookies to track how you use the site.