Varför BeerLab?

BeerLab har kunskaper och resurser för att hjälpa dig att kvalitetssäkra det öl du brygger.

ABV – Alcohol By Volume (Beställ analys: ABV)
Utan tillgång till instrument som mäter alkoholhalt med precision måste en bryggare lita till beräkningar med OG (original gravity) och FG (final gravity).

Det finns en enkel formel:
ABV = (og – fg) * 131.25
Och en mer komplex formel från Brewer’s Friend (2011):
ABV =(76.08 * (og-fg) / (1.775-og)) * (fg / 0.794)
Dessa kan räcka gott och väl för hembryggaren, som mäter OG och FG antingen med hydrometer eller refraktometer.
Men för den bryggare som ska sälja sin öl, är det viktigt att ha kunskap om den exakta alkoholhalten. Särskilt folköl är viktig att undersöka eftersom alkoholhalten kan kontrolleras av olika myndigheter. Böter och dålig publicitet kan uppstå om alkoholhalten inte stämmer överens med det som angivits.
BeerLab rekommenderar att ABV ska mätas på ALL folköl som säljs, samt ett urval av saluförd lättöl och starköl, för att kalibrera formlerna som används för att beräkna ABV utifrån OG och FG.
Precisionen i BeerLabs mätning är ±0.2 % volym/volym (v/v) alkohol.

 

Infekterad öl? Mikrobiologisk analys ger svar
Det finns många anledningar till varför ett öl inte uppför sig som förväntas. Smaken kan vara fel. En orsak till varför det blir fel kan vara att mikroorganismer (jäst eller bakterier) har kommit in i ölet under bryggprocessen. Jästen som har tillsatts för att omvandla sockret till koldioxid och alkohol kan lätt få sällskap av andra sockerälskande mikroorganismer som kan tillföra oväntade smaker (eller koldioxid).

BeerLab erbjuder därför möjligheten att undersöka vilka mikroorganismer som finns i ett öl. En bra början är att testa öl som är nyligen färdigbryggt, och odla det på agarplattor innehållande näring som jäst eller bakterier gillar. Bakteriefloran i ditt öl växer upp som kolonier på plattan, och då kan bakterierna identifieras, genom mikroskopering, färgning och andra tester. Upptäcker du att du har fler mikroorganismer än önskat kan prover tas från fler steg i bryggprocessen för att lokalisera källan till infektion. Grundlig sanering är då sannolikt lösningen, plus noggrannhet och renlighet för att undvika framtida infektioner.

Löst syre (Dissolved Oxygen)
Ölets hållbarhet påverkas markant av syrehalten i flaskan/burken. BeerLab kan komma till ditt bryggeri och mäta syrehalten i samband med att flaskor eller burkar försluts. Den tillförlitligaste metoden för att mäta syrehalten är att bestämma TPO (Total Product Oxygen) vilket kräver vägning av den tomma och torra flaskan eller burken, en två dagar lång process. En mindre exakt metod (utan TPO) kan göras på kortare tid genom endast mätning av vätskan i flaskan/burken.

 

This website uses third-party cookies to track how you use the site.