Gluten

Analysera glutenhalten i öl – är den <20 ppm gluten?

GlutenTox® Pro kit-et innehåller G12 antikroppen som specifikt binder till 33-mer peptiden. Det är den delen i gluten som ger upphov till en allergisk reaktion hos de som har celiaki (glutenintolerans). Komplett information om detta kit kan hittas här: https://www.hygiena.com/other-products/other-glutentox-pro.html BeerLab är inte ackrediterad och resultaten kan inte användas mot myndighet. Dessutom påverkas gluten halten av provberedningen: centrifugering ger lägre halt av gluten.

Pris per analys  400:- 

Moms tillkommer på alla priser. 

This website uses third-party cookies to track how you use the site.