Föredrag/ Workshops

Föredrag

Lär dig mer om kvalitet vid ölproduktion. Vilka aspekter är viktiga för den som vill kvalitetssäkra sin ölproduktion? Jag berättar om faktorer som påverkar hur öl upplevs sensoriskt. Jag visar på  kemiska och mikrobiologiska mätmetoder. Jag demonstrerar metoderna och svarar på frågor.
Utanför Göteborg tillkommer reskostnader.

Workshops

Lär dig att känna igen felsmaker i öl, som deltagare i en workshop. Vi undersöker ämnen som ger kända och återkommande felsmaker i ölproduktion. Träna upp din förmåga att analysera öl med de viktigaste instrumenten: Dina sinnen.
Antal deltagare 5-20 personer. Utanför Göteborg tillkommer resekostnader. Material tillkommer med                                      cirka 800 :- per workshop.

This website uses third-party cookies to track how you use the site.