TA Titratable Acidity

Titratable Acidity

Organiska syror spelar en viktig roll i ölets smak och arom. Organiska syror mäts genom att titrera med NaOH till pH  8,2 enligt  ASBC metod Beer-8A. Metoden ger ett bättre mått än pH på hur sur en öl upplevs sensoriskt, och är speciellt framtagen för suröl.

Pris per analys  250:- 

Moms tillkommer på alla priser. 

This website uses third-party cookies to track how you use the site.