ABV Alcohol by Volume

Alcohol by volume

Mät alkoholhalten med Anton-Paar Alex500 instrument. Industristandard baserat på NIR spektroskopi och oscillerande U-rörsteknik. När Anton-Paar Alex 500 INTE klarar av att ge ett pålitligt värde, mäts ABV med ebulliometer.

Pris per prov 250:- 

Moms tillkommer på alla priser. 

This website uses third-party cookies to track how you use the site.