ABV & Mikro Paket

Alcohol by volume OCH Odling på selektiva medier

Få en samlad bild över produkterna

Mät alkoholhalten med Anton-Paar Alex500 instrument. Industristandard baserat på NIR spektroskopi och oscillerande U-rörsteknik. När Anton-Paar Alex 500 INTE klarar av att ge ett pålitligt värde, mäts ABV med ebulliometer.

Ta reda på om ditt öl har oönskade mikroorganismer genom att odla på olika näringsmedier. BeerLab använder HLP för att detektera beerspoiling bakterier, och WLN, LMDA, LCSM och Wild Yeast medium för att detektera olika jäststammar.

Pris per prov 400:- 

Moms tillkommer på alla priser. 

This website uses third-party cookies to track how you use the site.